Restaurace Panský dům Choceň je tradiční Plzeňská restaurace, zřízena ve staročeském stylu. Nabízíme klasickou českou kuchyni a kvalitní plzeňské pivo.

A něco málo z historie Panského domu:

Panský dům – bývalá dědičná rychta čp.137 na rohu náměstí a Jungmannovy ulice. V roce 1712 koupili Kinští od Marka Světelského tento hostinec, tehdy patrovou kamennou budovu o jedné světnici v přízemí a jedné v patře, se dvěma pivními sklepy a dřevěnými, sešlými maštalemi a kravínem. Od té doby datuje se název „Panský dům“; r.1843 přestaven nákladem 4000 zl.; nad vraty umístěn kamenný znak Kinských. Dole byly místnosti hostinské a byt nájemcův, v patře taneční sál a hostinské pokoje.
Po renovaci najat Josefu Spiegelovi, který si tu zařídil kupecký krám a hostinskou živnost tu vedl jeho švagr Josef Šubrt, syn městského důchodního. V 50. letech 19. století byl nájemcem Ondřej Kratejl z Klatovska, pozdější železniční strážník; po něm (1854-1856) František Tausig; krátce bývalý panský kuchař Václav Šedý; bývalý hospodářský adjunkt František Rychtařík (1861-1863), Petr Turnwald, Němec z Plzeňska (1860-1868), který se oženil s dcerou Františka Křena (hospodářství v místech dnešních školních budov); r. 1871-1877 Vilém Falbr; od r.1877 Václav Zářecký a po jeho smrti 7.11. 1883 vdova po něm Karolína Zářecká do r.1889 a od r.1889 do r.1919 Josef Havlíček.
R.1864 umístěna v patře Čtenářská beseda, která po 20 letech přestěhovala se do přízemí vzadu. Časem sál kopulovitě zvýšen, z kteréžto doby pochází fasáda do náměstí, od celkového vzhledu budovy odlišná. I Sokol ve svých začátcích tu měl své sídlo, v přízemí nějaký čas umístěn poštovní úřad.
V zahradě byl vpravo kuželník, v pozadí aréna a ve středu hudební pavilón. V Panském domě soustředěn společenský život zdejší téměř výhradně; sál byl zdejší „dvoranou“, pořádány tu větší plesy, pořádány koncerty, hráno divadlo ochotníky i kočujícími společnostmi. Po převratu pronajat na podzim r.1919 za nepatrný peníz „Sokolu“, který tu ustanovil hostinským Theodora Faltysa a r.1920 majitel panství Oldřich Ferdinand Kinský Panský dům „Sokolu“ daroval.

zpracoval Mgr. Michal Hofman z dobových pramenů V. Tomka